Watersportplaats Sneek

  • Back


Sneek, het centrum van de Friese Zuidwesthoek, is een waterstad. Omzoomd door een stadsgracht wordt de binnenstad doorsneden door grachten, die naar één punt lopen: de Wip. In deze grachten lagen vroeger de beurtschepen, die de produkten naar de Sneker markten brachten.
Aan die handel in de middeleeuwen herinnert het monument dat Sneeksroem met trots uitdraagt: de Waterpoort.
De Sneker Waterpoort wordt beschouwd als een sierpoort in renaissancestijl. Toen in de loop van de 16e eeuw de militaire betekenis van de stadspoorten terugliep, kregen ze een representatief karakter; en werden het symbool van de rijkdom van een stad. De Sneker Waterpoort dateert van 1613.

Zwerven door Sneek betekent teruggaan in de tijd. Historische gebouwen zijn bijna in elke straat te vinden.

De Waterpoort uit de zeventiende eeuw aan de rand van de binnenstad, de grote kerken uit verschillende tijden, waarin vrijwel iedere bouwstijl terug te vinden is. Het gemeentehuis met zijn prachtige bordes en unieke raadszaal; een in oorsprong 15e eeuws bouwwerk met een Rococogevel uit 1761; patriciërswoningen, waarin eens de rijke kooplieden woonden, aan stille grachtjes.

Simmerskip 1200 AK, PASSAAT, voor Waterpoort, SneekSimmerskip 1200 AK, PASSAAT, voor Waterpoort, Sneek (Gastenfoto)
Sneek herbergt één van de meest toonaangevende scheepvaartmusea van Nederland: het Fries Scheepvaart Museum. Het heeft een grote collectie op het gebied van de geschiedenis van de pleziervaart, de Friese admiraliteit, de beurtvaart, het skûtsjesilen en de Friese ijspret. Verder zijn er interessante 18e en 19e eeuwse stijlkamers te vinden en een zeer rijke zilvercollectie.
Slechts enkele kilometers ten westen van Sneek ligt het 17de eeuwse Epema State. Na een voorgeschiedenis in de 15e en 16e eeuw werd het Huis met de Poort gebouwd in 1625 en is sinds 1651 gedurende elf generaties een bezit binnen dezelfde familie; van Burmania's, via Rengers naar de van Eysinga's-van Harinxma thoe Slooten. Inmiddels is het bewoond door de jongste dochter van de huidige eigenaren, Mevrouw van den Biesen-van Eysinga, de 12e generatie.

Sneek beschikt over een aantal hotels, variërend van luxe tot zeer degelijk. Kamperen kan ook. bij de jachthavens Domp I en II liggen ruime terreinen, voorzien van modern comfort. Wie wat verder buiten de stad wil genieten van rust en ruimte, kan bij de Potten terecht. In de dorpen rond Sneek zijn diverse mini-campings te vinden. Door de vele uitgaansmogelijkheden neemt Sneek een vooraanstaande plaats in Friesland in. Bars, disco's, maar ook rustige restaurants en hotels met een eerlijke ouderwetse sfeer, waarin de klant Koning is met een grote K. Als je aanschuift aan de stamtafel ben je geen vreemde, maar een vriend, word je betrokken bij het gesprek en duurt het niet lang meer of je voelt je Sneker met de Snekers.

Bezienswaardigheden

Waterpoort
Een vestingwerk uit 1613.

Martinikerk
Gebouwd in 1498, 16e eeuwse sacristie, oudere fundamenten in plaveisel Oud Kerkhof aangegeven.

Fries Scheepvaart Museum en Sneker Oudheidkamer
Kleinzand 14. Een duidelijk beeld van de Friese scheepvaarthistorie en het leven zoals dat zich in vroeger tijden afspeelde.

Stadhuis
Marktstraat 15. Een 15e eeuws bouwwerk met Rococogevel. In de Schutterskamer vindt men o.a. talrijke wapens opgesteld. Ook de helm van Grutte Pier.

Epema-State
Ysbrechtum, 1 km van Sneek. Huis met poort uit 1652 op 15e eeuwse fundamenten. Tevens kerk en grafkelder te bezichtigen.

Sneeker Modeltreinenmuseum
Kerkgracht, achter de bibliotheek.

R.K.St. Martinuskerk (1871)
Singel 64. Neo-gotische kruisbasiliek met interieur naar laat-middeleeuwse voorbeelden.

"Weduwe Joustra"
Kleinzand 32. Slijterij met inrichting uit 1864. Origineel drankorgel intact.

Kinderboerderij
Harste 11a.
Get in touch

Crew Yachtcharter Leeuwarden

Sneek - vaarroute by YachtcharterLeeuwarden - Franeker, Yachtcharter Sneek Jachtverhuur in Friesland , boot varen in Friesland, bootcharter en ontspannend Kleiroute varen Yachtcharter Leeuwarden varen in Friesland in Sneek, Franeker - vaarroute by YachtcharterLeeuwarden - Franeker - Vaargebied Friesland, Overijssel en Drenthe by Yachtcharter Sneek - Plattegrond Franeker en ligplaatsen. Bootverhuur Sneek vaargebied Friesland verhuur Yachtcharter Leeuwarden, Boot huren Sneek Friesland, bezienswaardigheden Franeker - vaarroute by Yachtchartersneek - waterpoort Sneek - Friesland.

Yachtcharter Leeuwarden