Diever gemeente Westerveld provincie Drenthe

  • Back


Diever, dat zichzelf "De diamant in de Drentse dreven" noemt, biedt alles wat een recreant zich kan wensen.  De vele wandel- en fietsroutes brengen je bij heidevelden, visplaatsen, vennetjes, zandverstuivingen, recreatieplassen, een fraai hunebed en gerestaureerde kalkovens. In het openluchttheater worden op zomeravonden stukken van Shakespeare opgevoerd.

Diever


Diever - Dieverbrug weergeven op een grotere kaart
Het hunebed -er waren er meer, maar vroeger nam men het niet zo nauw- toont aan, dat er al heel vroeg mensen woonden, maar de eigenlijke plaatsen Diever, Wapse en Wittelte zijn pas in de vroege Middeleeuwen ontstaan.
De ontstane nederzettingen waren de typische esdorpen hetgeen nu nog altijd duidelijk is te herkennen. Op de hogere gronden bevinden zich de essen voor de landbouw terwijl op de lagere gronden, afhellend naar een beek, zich de hooi- en weilanden bevonden voor de veeteelt.

Omdat de arme gronden bemesting nodig hadden, ging men in latere jaren schapen houden. Deze weidde men op de uitgestrekte heidevelden en werden 's avonds teruggebracht naar de schaapskooi, waar de mest werd opgevangen op de heideplaggen. Hierdoor verkreeg men de extra benodigde mest om de esgronden vruchtbaar te houden.

In de 80-jarige oorlog is Diever (maar geheel Drenthe) gegeseld door zowel Spaanse als Staatse troepen, die zich slecht gedroegen omdat ze amper soldij ontvingen.
In de 19e eeuw is, op particulier initiatief van buiten af, begonnen met de bebossing van de zandverstuivingen.
Get in touch

Crew Yachtcharter Leeuwarden

Diever - Dieverbrug - Vaarroutes in Friesland, Overijssel en Drenthe by YachtcharterLeeuwarden Diever Jachtverhuur in Friesland , boot varen in Friesland, bootcharter en Ontspannend Kleiroute varen Yachtcharter Leeuwarden varen in Friesland in Leeuwarden, Bolsward - Varen in Friesland, boot Bolsward by YachtcharterLeeuwarden - Plattegrond Bolsward haven en ligplaatsen. Bootverhuur Leeuwarden vaargebied Friesland verhuur Yachtcharter Leeuwarden, Boot huren Leeuwarden Friesland, bezienswaardigheden Diever - Dieverbrug - Vaarroutes in Friesland, Overijssel en Drenthe by YachtcharterLeeuwarden Diever.

Yachtcharter Leeuwarden