Appelscha, gemeente Ooststellingwerf

  • Back


Appelscha wordt al vroeg in de geschiedenis genoemd. Het eerst geschreven bericht dateert van 1247 en de ligging is op de grens van een uitgestrekt bosgebied met   zandverstuivingen (Kale Duinen), heidevelden en vele bosmeertjes. Het huidige dorp is evenals Oosterwolde als esdorp ontstaan in de 19e eeuw toen de vervening op gang kwam en de Compagnonsvaart werd gegraven. Het uitgestrekte bosgebied dat loopt van Appelscha tot Diever, het Drents-Friese Woud, is rond het begin van de 20e eeuw ontstaan, doordat men de heidevelden ging ontginnen. De vruchtbare stukken werden bouwland of weiland en de minder vruchtbare stukken werden bebost.

Appelscha wordt al vroeg in de geschiedenis genoemd


Andere stukken waar men niet direct een bestemming voor had bleven heide. Per 1 januari 1999 is het, maar liefst 6150 ha , grote Drents Friese Woud een Nationaal Park. Appelscha is daardoor een geliefd vakantiecentrum, hoofdzakelijk voor dagrecreatie. Staatsbosbeheer heeft er zijn bezoekerscentrum en Appelscha zelf uitkijktoren, Kale Duinen en het Canadameer. In het centrum zijn meerdere aantrekkelijke aanlegsteigers gemaakt, die uitnodigen tot winkelen en verkenning van de omgeving.


Appelscha weergeven op een grotere kaart

Get in touch

Crew Yachtcharter Leeuwarden

Appelscha - Mooie routes in Friesland, Overijssel en Drenthe by YachtcharterLeeuwarden Jachtverhuur in Friesland , de schepen en boten van Bootverhuur Yachtcharter Leeuwarden vaargebied Friesland, bootcharter en Ontspannend varen in Friesland Simmerskip Yachtcharter Leeuwarden varen in Friesland in Leeuwarden, Appelscha - Mooie routes in Friesland, Overijssel en Drenthe by YachtcharterLeeuwarden, familie bootje te huur. Bootverhuur Leeuwarden vaargebied Friesland verhuur Ontspannend varen in Friesland Simmerskip Yachtcharter Leeuwarden, Boot huren Leeuwarden, jachtverhuur Friesland, bezienswaardigheden Appelscha - Friesland.

Yachtcharter Leeuwarden