Akkrum met de boot

  • BackAkkrum is gelegen aan de rivier de Boorne en telt ruim 3.000 inwoners. Door de centrale ligging en de uitstekende verbindingen met de nabij gelegen watersportcentra is Akkrum geliefd bij menig watersporter. Goede voorzieningen zoals een grote jachthaven, een goed winkelbestand, camping, hotels, bars en restaurants dragen hieraan bij. Akkrum ligt aan het begin van de bekende Turfroute, een prachtige start voor een mooie vaarroute.
De naam Akkrum komt men voor het eerst tegen in 1350 (Ac-krom). De bevolking vond een bestaan in veeteelt, visserij, handel en ambacht.

AkkrumDueglider 1500 AK, WATERRAAF onderweg bij Akkrum (Gastenfoto)

Door de unieke ligging aan wegen, waterwegen en de spoorlijn (aangelegd in 1868) bloeide de industrie en handel op. Akkrum is door deze unieke ligging tegenwoordig bekend als recreatiedorp. Enige tijd geleden is bij Akkrum het aquaduct Leppa aangelegd, waarmee een nieuwe (verbeterde) vaarroute gerealiseerd is. Aangezien de bouw van het aquaduct nogal wat ruimte eiste, is de rivier de Boorne omgelegd.

Akkrum

Coopersburg
In 1866 emigreerde F.H. Kuipers vanuit Akkrum naar de Verenigde Staten van Amerika waar hij een vermogend zakenman werd. Tijdens het jaarlijks bezoek aan zijn vader viel hem de armoede onder de oude dorpsbevolking op. Daarom riep hij een stichting in het leven die tot doel had de armen onderdak en verzorging te geven. Coopersburg werd toen gebouwd (Kuipers had in de V.S. zijn naam om laten dopen in Cooper). Het heeft een fraai aangelegde tuin met karpervijver en zonnewijzer, een mausoleum en een regentenkamer. Deze kamer is op verzoek te bezichtigen.

Welgelegen
In het centrum van Akkrum staat Welgelegen (1929) met een theekoepel. De theekoepel is een opvallend monument uit de 18e eeuw en is gebouwd door Augustinus Lycklema à Nijeholt. Naast de koepel liet hij ook een tuin aanleggen met een twee meter hoge ringmuur. In 1924 liet de toenmalige eigenares Suster van der Vegt haar vermogen na aan een nog op te richten stichting Welgelegen. Er is toen een tehuis gebouwd dat onderdak moest bieden aan "alleenwonende dames uit den gegoeden stand, die uit Friesche ouders geboren zijn". De tuin werd gemoderniseerd en de ringmuur afgebroken.

Bezienswaardigheden in Akkrum

Museum van oude landbouwwerktuigen tot 1950
De gehele boerderij met zowel oude als nieuwe werktuigen is te bezichtigen na telefonisch overleg. Ljouwerterdyk, witte boerderij Meskenwier, op de T-splitsing naar Terherne. Tel. 0566-621333

Houtzagerij
Hier worden de bomen nog gezaagd met een machine uit 1900. Ljouwerterdyk 52. Tel. 0566-621333

Klokkenstoel
In het nabijgelegen Nes is een klokkenstoel uit 1960 te vinden. De klokkenstoel staat op het kerkhof, welke ligt op de deels afgegraven terp waarop eens het klooster "Nes" van de Duitse Orde stond.


Get in touch

Crew Yachtcharter Leeuwarden

Akkrum - Mooie routes in Friesland, Overijssel en Drenthe by YachtcharterLeeuwarden Jachtverhuur in Friesland , de schepen en boten van Bootverhuur Yachtcharter Leeuwarden vaargebied Friesland, bootcharter en ontspannend varen in Friesland Simmerskip Yachtcharter Leeuwarden varen in Friesland in Leeuwarden, Akkrum - Mooie routes in Friesland, Overijssel en Drenthe by YachtcharterLeeuwarden. Bootverhuur Leeuwarden vaargebied Friesland verhuur Ontspannend varen in Friesland Simmerskip Yachtcharter Leeuwarden, Boot huren Leeuwarden, jachtverhuur Friesland, bezienswaardigheden Akkrum - Friesland.

Yachtcharter Leeuwarden